Posts Tagged ‘ราคา Porsche Boxster S’

ราคา Porsche Boxster ทุกรุ่นในประเทศไทย

July 30, 2011 by | No Comments | Filed in Porsche, Porsche, ราคารถ
Porsche Boxster

หลังจากที่ได้นำเอา ราคา Porsche Cayman มาให้ได้ทราบกันแล้ว วันนี้เลยขอนำเอา Porsche Boxster มาให้ได้ทราบกัน สำหรับ  Boxster แล้วถ้าเปรียบเทียบกับ Cayman ในรุ่นที่มีขนาดเครื่องยนต์ใกล้เคียงกันแล้าราคาจะต่ำกว่า Cayman เล็กน้อย สำหรับ Boxster เป็นรถสปอร์ตที่สามารถเปิดประทุนได้

Tags: , , , ,