Posts Tagged ‘Porsche boxster’

Porsche Boxster รถสปอร์ตเปิดประทุน

February 22, 2015 by | No Comments | Filed in Porsche, Porsche Boxster, รถสปอร์ต
Porsche Boxster รถสปอร์ตเปิดประทุน

เมื่อกล่าวถึงรถสปอร์ตที่มีสมรรถนะที่เป็นเป็นเยี่ยม คงไม่มีใครไม่รู้จัก Porsche Boxster ซึ่งนับว่าเป็นรถสปอร์ตที่ถือได้ว่ามีความสวยงามและนับว่าเป็นรถสปอร์ตที่มีสมรรถนะเป็นเยี่ยม อีกประเภทหนึ่งของตลาดรถสปอร์ตประเภทเปิดประทุน รถสปอร์ต Porsche Boxster เป็นรถสปอร์ตสุดหรูที่มีความอลังการในรูปลักษณ์ และความที่รถมีมาตรฐานรถสูง

Tags: , , , ,

ราคา Porsche Boxster ทุกรุ่นในประเทศไทย

July 30, 2011 by | No Comments | Filed in Porsche, Porsche, ราคารถ
Porsche Boxster

หลังจากที่ได้นำเอา ราคา Porsche Cayman มาให้ได้ทราบกันแล้ว วันนี้เลยขอนำเอา Porsche Boxster มาให้ได้ทราบกัน สำหรับ  Boxster แล้วถ้าเปรียบเทียบกับ Cayman ในรุ่นที่มีขนาดเครื่องยนต์ใกล้เคียงกันแล้าราคาจะต่ำกว่า Cayman เล็กน้อย สำหรับ Boxster เป็นรถสปอร์ตที่สามารถเปิดประทุนได้

Tags: , , , ,