Posts Tagged ‘SL550รถสปอร์ต’

2015 Mercedes-Benz SL Class SL550 รถสปอร์ตเหนือระดับที่น่าจับตามอง

January 17, 2015 by | No Comments | Filed in Mercedes, Mercedes-Benz SL Class, รถสปอร์ต
2015 Mercedes-Benz SL Class SL550

2015 Mercedes-Benz SL Class SL550 นับเป็นยนตกรรมและการพัฒนารถสปอร์ต ที่มีความล้ำหน้ามีความสวยงามทั้งทางด้านรูปลักษณ์เเละคุณภาพในการใช้งาน Mercedes-Benz SL ถูกออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองในการขับรถสปอร์ตที่มีความเหนือชั้นเป็นอย่างมาก การขับจะให้ประสบการณ์ที่มีความเเปลกใหม่ สร้างความท้าทายในการใช้งานได้อย่างมาก องค์ประกอบภายในของรถ 2015 Mercedes-Benz SL550 มีดังต่อไปนี้

Tags: , ,