ใกล้ช่วงปีใหม่เเล้ว เชื่อว่าหลายท่านคงกำลังจะวางแผนไปเที่ยวรับลมหนาวกัน ความปลอดภัยระหว่างการเดินทางเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด วันนี้จึงขอนำเสนอ “การตรวจสอบรถก่อนการเดินทาง ” เมื่อมีการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆนั้น การเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนการเดินทางเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากการเดินทางนั้นความปลอดภัยในกาาใช้รถยนต์ถือว่าเป็นความสำคัญอันดับต้นๆที่ข่วยทำให้การเดินทางราบรื่น สิ่งสำคัญที่ต้องมีการตรวจสอบก่อนการเดินทาง มีดังต่อไปนี้

การตรวจสอบรถก่อนการเดินทาง
การตรวจสอบรถก่อนการเดินทาง

1 ระบบเบรค
ระบบเบรคนั้นช่วยให้เกิดตวามปลอดภัย ก่อนการเดินทางควรมีการตรวจสอบระบบเบรคว่ามีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่หรือไม่ ควรตรวจสอบระบบเบรคว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่
2 ลมยาง
การตรวจสอบระบบลมยาง ทั้งล้อหน้าล้อหลังว่ามีความสมดุลหรือไม่ รวมทั้งมีการตรวจสอบการรั่วซึม ความสมบูรณ์ของดอกยางว่ามีความพร้อม เรียบร้อยหรือไม่ การตรวจสอบระบบลงงานควรมีการดูแลความดันของลมยาง
3 ระดับน้ำมันและมาตรวัดน้ำมัน
ระดับน้ำมันและมาตรวัดน้ำมันก่อนการเดินทาง ควรมีการตรวจสอบระดับน้ำมันว่าเพียงพอในการเดินทางหรือไม่ รวมทั้งการตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันว่ามีความสัมพันธ์กับปริมาณของน้ำมันหรือไม่
4 ความพร้อมของที่ปัดน้ำฝน
ความพร้อมของที่ปัดน้ำฝน เนื่องจากในการเดินทางนั้นมีฝน ฝุ่นหมอกต่างๆซึ่งควรมีการดูแลความพร้อมของที่ปัดน้ำฝน เพื่อทัศนวิสัยที่ดี
5 น้ำกลั่นเเบตเตอรี่
ควรเตรียมความพร้อมตรวจสลอบระดับน้ำว่าอยู่ในระดับปกติ หรือไม่
6 ระบบไฟ
ระบบไฟส่องสว่าง เช่น ไฟเลี้ยว ไฟส่องสว่างในเเต่ละจุด ไฟตัดหมอก ซึ่งควรมีการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การดูแลก่อนการเดินทางเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากรถยนต์จะช่วยให้การเดินทางมีความปลอดภัยมากขึ้น