วิธีการเลือกรถสปอร์ต
รถสปอร์ตนับว่าเป็นรถยนต์อีกประเภทที่ทุกคนนั้นให้ความสนใจ ด้วยความหรูหรา ปราดเปรียว คล่องเเคล่ว รวมทั้งเป็นรถที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ แต่การที่จะเลือกรถเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้ที่รักรถสปอร์ตเป็นอย่างมากนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในการเลือก วิธีการเลือกรถสปอร์ตมีวิธีการดังต่อไปนี้
1 การศึกษาข้อมูลด้วยตนเองก่อนการเลือกซื้อ
การศึกษาข้อมูลที่มีความสำคัญก่อนการเลือกซื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการเลือกรถสปอร์ตคือ สมรรถนะ ระบบขับเคลื่อน ความปลอดภัย รายละเอียดการใช้เชื้อเพลิง ขนาด รูปทรง ความสวยงาม เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญต่อการเลือกรถ
2 การสอบถามจากผู้ที่ใช้จริง
จะเห็นได้ว่าการสอบถามจากผู้ใช้จริงนั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรถที่ต้องการ เพื่อเป็นการสนทนาเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของรถสปอร์ตเเต่ละรุ่น รวมทั้งความปลอดภัยในการขับ
โดยในปัจจุบันนี้สามารถที่จะรับทราบและค้นหาข้อมูลของผู้ใช้จริงจากเเหล่งต่างๆ เช่น ชมรมผู้ใช้รถสปอร์ต หรือจาก internet ต่างๆ ที่มีการ comment เกี่ยวกับการใช้รถสปอร์ต เเต่ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลข่าวสารก็ต้องมีการคัดกรองข้อมูลก่อนการเลือกซื้อด้วยเป็นสำคัญ
3 การทดลองการขับขี่
นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากจะช่วยให้ทราบรายละเอียดข้อมูลของรถเบื้องต้นอย่างเเท้จริง และเป็นการเปรียบเทียบรถสปอร์ตจากเเต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อว่ามีความเเตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ก่อนการตัดสินใจเลือก เพื่อสัมผัสถึงความชื่นชอบและความประทับใจ
4 สรุปข้อมูลเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละรุ่นและยี่ห้ออย่างละเอียด
เพื่อที่จะได้รถสปอร์ตที่มีสมรรถนะรวมทั้งราคาที่คุ้มค่าน่าพึงพอใจ รวมทั้งเปรียบเทียบ promotion การรับประกันต่างๆ ที่ได้รับว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
จะเห็นได้ว่าก่อนการเลือกรถสปอร์ตคู่ใจควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดทั้งจากการสอบถาม การขับขี่จริง เพื่อเป็นการทดสอบสมรรถนะของรถว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง เพื่อได้รถที่มีคุณภาพที่ดีตรงกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริงนอกจากนี้การดูแลหลังการใช้งานก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของรถไม่มากก็น้อย …..

mercedes slk 200
mercedes slk 200
BMW z4
BMW z4