Category: ประชาสัมพันธ์

March 4, 2020 0

Mazda ยกเลิกงานเปิดตัว All NEW Mazda CX-30 เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19

By Atikorn

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ไวรัส COVID-19 กำลังแพร่ระบาดไปหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยเอง ทาง Mazda ประเทศไทย จึงยกเลิกงานเปิดตัว Mazda CX-30 ซึ่งเป็นรถประเภท Crossover ซึ่งจะมาตลาดแทน Mazda CX-3 ซึ่งตามกำหนดงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม…