7 เคล็ดลับ ! ขับรถให้ปลอดภัย ในช่วงเวลาฝนตก

ณ ปัจจุบันประเทศไทยของเราเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัว การใช้รถ การใช้ถนน ในช่วงเวลาที่มีฝนตก จำเป็นจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น วันนี้เราจึงมี 7 เคล็ดลับ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมาฝากทุกๆท่าน