Categories
รถยนต์ไฟฟ้า

เหตุผลที่รถยนต์ไฟฟ้า ถึงได้รับกระเเสนิยนในปัจจุบัน และอุปสรรคที่จะต้องเจอ

Estimated read time 1 min read

นวัตกรรมยานยนต์ทุกวันนี้ แน่นอนว่าทิศทางของกระแสตลาด ยังคงให้ความสนใจกับรถยนต์ไฟฟ้า ผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ ต่างพากันผลิตและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ากันมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยมีหลายปัจจัยเหตุผลที่เอื้อต่อการพัฒนารถไฟฟ้าออกสู่ท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงสูงขึ้น

Categories
Audi Audi e-tron GT

มาแล้วราคาซูเปอร์คาร์ไฟฟ้า 100% e-tron GT รถที่ดีที่สุดของอาวดี้

Estimated read time 1 min read

ต้องยอมรับว่า กระเเสรถไฟฟ […]