เหตุผลที่รถยนต์ไฟฟ้า ถึงได้รับกระเเสนิยนในปัจจุบัน และอุปสรรคที่จะต้องเจอ

นวัตกรรมยานยนต์ทุกวันนี้ แน่นอนว่าทิศทางของกระแสตลาด ยังคงให้ความสนใจกับรถยนต์ไฟฟ้า ผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่างๆ ต่างพากันผลิตและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ากันมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องด้วยมีหลายปัจจัยเหตุผลที่เอื้อต่อการพัฒนารถไฟฟ้าออกสู่ท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงสูงขึ้น