Tag: Porsche boxster

February 22, 2015 0

Porsche Boxster รถสปอร์ตเปิดประทุน

By Atikorn

เมื่อกล่าวถึงรถสปอร์ตที่มีสมรรถนะที่เป็นเป็นเยี่ยม คงไม่มีใครไม่รู้จัก Porsche Boxster ซึ่งนับว่าเป็นรถสปอร์ตที่ถือได้ว่ามีความสวยงามและนับว่าเป็นรถสปอร์ตที่มีสมรรถนะเป็นเยี่ยม อีกประเภทหนึ่งของตลาดรถสปอร์ตประเภทเปิดประทุน รถสปอร์ต Porsche Boxster เป็นรถสปอร์ตสุดหรูที่มีความอลังการในรูปลักษณ์ และความที่รถมีมาตรฐานรถสูง

July 30, 2011 Off

ราคา Porsche Boxster ทุกรุ่นในประเทศไทย

By Atikorn

หลังจากที่ได้นำเอา ราคา Porsche Cayman มาให้ได้ทราบกันแล้ว วันนี้เลยขอนำเอา Porsche Boxster มาให้ได้ทราบกัน สำหรับ  Boxster แล้วถ้าเปรียบเทียบกับ Cayman ในรุ่นที่มีขนาดเครื่องยนต์ใกล้เคียงกันแล้าราคาจะต่ำกว่า Cayman เล็กน้อย สำหรับ Boxster เป็นรถสปอร์ตที่สามารถเปิดประทุนได้