Category: Centenary Edition

January 16, 2013 Off

Aston Martin Centenary Edition รุ่นพิเศษครบรอบหนึ่งร้อยปี

By Atikorn

Aston Martin ถือว่าเป็นรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ระดับหรูที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาวอังกฤษเลยก็ว่าได้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2013 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งบริษัทขึ้นมา ซึ่งเดิมทีเริ่มเเรกใช้ชื่อบริษัทว่า Bamford & Martin และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น Aston Martin …และเเน่นอนว่าครอบรอบศตวรรษของการก่อตั้งบริษัททั้งทีไม่เพียงแต่จัดงานเฉลิมฉลองเพียงอย่างเดียว …