Category: Koenigsegg One:1

July 30, 2014 Off

Koenigsegg One:1 ครั้งแรกกับการทดสอบ [VIDEO]

By Atikorn

Koenigsegg One:1 มันเหนือกว่าคำว่าซูเปอร์คาร์ไปแล้ว เป็นรถรุ่นใหม่สัญชาติสวีเดน “โคนิกเซกก์ วัน:1” เป็นรุ่นพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากวาระครบรอบ 20 ปีของบริษัท ความน่าสนใจของรถรุ่นนี้คือทำลายทุกสถิติ ชื่อรุ่น One:1 มาจาก อัตราส่วนแรงม้า/น้ำหนักคือ 1 แรงม้าจะแบกน้ำหนักรถเพียงแค่ 1 กิโลกรัมเท่านั้น นี่คือรถใช้งานจริงที่ถูกสร้างมาจาก “ความฝัน”…