MG เปิดตัวรถสปอร์ตโรดสเตอร์พลังงานไฟฟ้า 100% ครั้งแรกในประเทศไทยและในอาเซียน

MG เปิดตัว MG Cyberster ครั้งแรกในประเทศไทยและในอาเซียน
รถสปอร์ตโรดสเตอร์พลังงานไฟฟ้า 100% เปิดประทุน 2 ที่นั่งพร้อม
สวยล้ำพร้อมประตูปีกนก Scissor door