สำหรับรถยนต์ใด ๆ หรือ รถซุปเปอร์คาร์ เองก็ตาม เมื่อเราซื้อรถมาสักคันสิ่งที่เราต้องทำคือต้องมี ประกันภัยรถยนต์ ในการซื้อประกันภัยรถยนต์นั้นปัจจุบันได้มีบริษัทประกันภัยที่ให้เราเลือกอย่างมากมาย ในการที่เราจะซื้อประกันภัยรถยนต์นั้น สิ่งเเรกเราจะต้องคำนึงถึงความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของ บริษัทประกันภัย ซึ่งจะต้องมีประวัติในการดำเนินธุรกิจที่ดี  มีผลประกอบการที่ดี มีผู้ถือหุ้นที่มั่นคง และมีการบริการที่ดี ฯลฯ หรือเทคนิคง่าย ๆ ควรถามเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักที่เขาได้เคยทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัท นั้น ๆ ว่าดูแลบริการในระหว่างการประกันภัยเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าคนที่เราขอข้อมูลของบริษัทประกันนั้นบอกว่าบริการไม่ดี ใช้ระยะเวลานานมาก หรือเรื่องมากในการเคลมประกันเราก็ควรตัดสินใจมองหาเจ้าอื่นดู

การเลือกประกันภัยรถยนต์นั้น ใช่ว่าจะเลือกบริษัทประกันภัยที่เบี้ยประกันถูกที่สุด เพราะทั้งนี้เราต้องคำนึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย  เช่น ตรวจดูความคุ้มครองของการประกันภัยว่าเหมาะสมตามที่เราต้องการหรือไม่ เช่น

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

ข้อมูลทั่วไปการ ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เป็นการคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์จดทะเบียนใหม่ทุกประเภท และรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว (ซึ่งเงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้รับประกันแต่ละแห่ง) และเนื่องจากอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยประเภทนี้มีความหลากหลาย ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษา เงื่อนไขและส่วนลดต่างๆ เพื่อให้ได้เบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำที่สุด
ความคุ้มครอง
1. ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (คู่กรณี)
2. รถยนต์และทรัพย์สินของคู่กรณี
3. ซ่อมรถของผู้เอาประกัน
4. คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย
5. คุ้มครองกรณีรถยนต์เกิดไฟไหม้
6. คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
7. รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
8. วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+

ประกัน ภัยรถยนต์ประเภท 2 พลัส เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงประกันภัยประเภท 1 มากที่สุด โดยประกันภัยประเภทนี้จะคุ้มครองเมื่อรถหายและเมื่อเกิดไฟไหม้กับตัวรถของ ผู้เอาประกัน และจะรับผิดชอบทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็น อุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงแต่ไม่ต้องการชำระเบี้ยประกันภัย ประเภท 1 ซึ่งมีราคาสูง
เนื่องจากประกันภัยประเภทนี้เป็นประกันภัย ภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ
ความคุ้มครอง
1. ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (คู่กรณี)
2. รถยนต์และทรัพย์สินของคู่กรณี
3. ซ่อมรถของผู้เอาประกัน
* บริษํทประกันภัยจะคุ้มครองกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น
4. คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย
5. คุ้มครองกรณีรถยนต์เกิดไฟไหม้
6. คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
7. รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
8. วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+

ประกัน ภัยรถยนต์ประเภท 3 พลัส เป็นประกันภัยรถยนต์ราคาประหยัดที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่ กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็น อุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในราคาประหยัด
เนื่อง จากประกันภัยประเภทนี้เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ
ความคุ้มครอง
1. ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (คู่กรณี)
2. รถยนต์และทรัพย์สินของคู่กรณี
3. ซ่อมรถของผู้เอาประกัน
* บริษํทประกันภัยจะคุ้มครองกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น
4. คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย
5. คุ้มครองกรณีรถยนต์เกิดไฟไหม้
6. คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
7. รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
8. วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

ประกัน ภัยรถยนต์ประเภท 3 เป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์และทรัพย์สินคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองบุคคลภายในรถเพิ่มเติมได้ตาม ต้องการ อัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองหลักที่คุ้มครองฝ่ายคู่ กรณี และความคุ่มครองเพิ่มเติมที่ผู้ทำประกันต้องการ ดังนี้นผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไข ความคุ้มครองหลัก และความคุ้มครองเพิ่มเติมต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ
ความคุ้มครอง
1. ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (คู่กรณี)
2. รถยนต์และทรัพย์สินของคู่กรณี
3. ซ่อมรถของผู้เอาประกัน
4. คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย
5. คุ้มครองกรณีรถยนต์เกิดไฟไหม้
6. คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
7. รักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
*ตามความคุ้มครองตามที่ปรากฎในอนุสัญญาความคุ้มครองแนบท้ายของแต่ละแพ็กเกจ ซึ่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริษัทผู้รับประกัน
8. วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่)

ข้อมูลประกันแต่ละประเภทมาจาก ilovehondathailand.com