Tag: น้ำมันดีเซลคุณภาพสูง

September 27, 2013 Off

PTT HyForce น้ำมันดีเซลพรีเมียมใหม่สำหรับคนไทย

By Atikorn

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสไปร่วมทดสอบ Test Drive รถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมใหม่ จาก ปตท. “PTT HyForce” ซึ่งเป็นน้ำมันที่ได้มาตรฐานยูโร 5 รายแรกและรายเดียวของประเทศไทย ซึ่งกระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยาน สังเคราะห์น้ำมันด้วยกระบวนการ Hydro-Treat ซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกับการผลิตน้ำมันเครื่องบิน…